Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

hoctiengduca1
2576 6c83
hoctiengduca1

Du học Đức - 6 chứng chỉ tiếng Đức cần biết

(Du học CHD) - Để có thể đi du học Đức, ngoài việc đạt đủ điều kiện về trình độ học vấn, học sinh còn cần có một số chứng chỉ tiếng Đức tuỳ theo yêu câu từng trường. Công ty CHD xin giới thiệu đến các bạn những chứng chỉ tiếng Đức quan trọng và được các trường đại học Đức công nhận.

 

>>> http://luyenthitiengduc.info

 

* Đăng ký tư vấn du học Đưc Miễn Phí

 

Du học Đức, tại sao không? Câu hỏi đang được nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi. Một đất nước với nền văn hóa hiện đại đan xen vào đó chấm phá của những công trình cổ kính. Một đất nước  mà điều kiện sống con người luôn được đặt lên hàng đầu. Với điều đấy việc học tập luôn được ưu tiên. Du học Đức luôn là một sự lựa chọn không tồi đối với giới trẻ hiện nay.

 

Để có thể du học Đức ta cần một trong 6 chứng chỉ sau đây. Một trong 6 chứng chỉ này sẽ giúp bạn đến Đức với con đường ngắn nhất.

 

1. Chứng chỉ DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

 

- Là một bài thi tiếng Đức do các trường Đại học tại Đức tự tổ chức và có giá trị cho tất cả những Trường Đại học tại Đức.

 

- DSH có các cấp độ (từ thấp đến cao): DSH 1, DSH 2 và DSH 3

 

- Để theo học bậc Đại học hay Cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu là DSH 2, cho các Ngành Y hay Ngôn ngữ có thể làDSH 3.

 

- Những Chứng chỉ có thể thay thế DSH 2: TestDaF 4, DSD II, Feststellungsprüfung và Chứng chỉ C2 của Viện Goethe.

 

Du học Đức - Chứng chỉ TestDaf

2. Chứng chỉ TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

 

- Đây là một bài thi tiếng Đức được tổ chức tập trung và thống nhất trên toàn cầu (tương tự IELTS hay TOEFL) với mục đích để theo học Đại học bằng tiếng Đức và nó có giá trị cho tất cả những trường Đại học tại Đức.

 

- TestDaF có các cấp độ (từ thấp đến cao) đó là: TestDaF 3, TestDaF 4 và TestDaF 5.

 

Để theo học Đại học hay Cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu phải là TestDaF 4, cho các ngành Y hoặc ngôn ngữ có thể là cao hơn.

 

3. Chứng chỉ của Viện Goethe (Goethe-Institut)

 

- Viện Goethe là Tổ chức Văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức hoạt động trên quy mô toàn Thế giới.

 

- Viện Goethe dạy tiếng Đức và tổ chức những kỳ thi tiếng Đức tương ứng với những trình độ theo Chuẩn chung Châu Âu về Ngôn ngữ (GER): Từ trình độ A1 dành cho người mới bắt đầu tới trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất.

 

Cùng Công ty du học CHD thi lấy chứng chỉ này nhé!

 

Du học Đức - Chứng chỉ DSD

 

>>> http://hoctiengduc.com/bai-viet/co-hoi-thanh-cong-cho-nguoi-hoc-tieng-duc.html

 

4. Chứng chỉ DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz)

 

- Đây là chứng chỉ tiếng Đức dành cho học sinh Phổ thông đã học chính quy tiếng Đức do Giáo viên tiếng Đức được Đào tạo và Bồi dưỡng Chuyên môn về Chương trình DSD giảng dạy.

 

- DSD có các cấp độ (từ thấp đến cao): DSD I và DSD II.

 

- Để theo học Đại học hay Cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu phải có DSD II.

 

5. Chứng chỉ ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)

 

Đây là các chứng chỉ tiếng Đức của nước Áo tương tự như của Viện Goethe với trình độ A1 dành cho người mới bắt đầu đến trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất theo Chuẩn chung Châu Âu về Ngôn ngữ (GER).

 

6.  Chứng chỉ Telc (The European Language Certificates)

 

Đây là một Công ty Trách nhiệm Hữu hạn của Đức kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn khung tham chiếu chung Châu Âu. Tất cả các kỳ thi telc được dựa trên khung tham chiếu tiêu chuẩn chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR).

 

Tại công ty tư vấn du học và đào tại CHD  chúng tôi có các lớp học tiếng Đức từ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt các lớp học tiếng Đức B1 nghe nói cùng giáo viên người Đức sẽ giúp học sinh sinh viên thi đỗ nhận được các chứng chỉ tiếng Đức dễ dàng

 

Hãy đến công ty CHD để tham gia vào lớp học tiếng Đức, luyện thi Test AS, luyện phỏng vấn APS và làm hồ sơ du học cùng chúng tôi.

 

Tham khảo: duhocchd.edu.vn

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl